Bøger / faglitteratur / dagbøger

Samarbejdets mand : minister Gunnar Larsen : dagbog 1941-1943. Bind 3 : Januar-november 1943


Beskrivelse


Lederen af cementvirksomheden F.L. Smidth & Co, Gunnar Larsen (1902-1973), der under den tyske besættelse i 1940 blev indsat i samlingsregeringen som minister for offentlige arbejder som såkaldt "upolitisk minister", giver i sine dagbøger fra 1941 til 1943 et indblik i meningsudvekslinger og beslutningsprocesser i samlingsregeringen. Dagbogen viser også hans motiver til et positivt samarbejde med tyskerne.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. apr. 2015

af

af

Erik Elkjær Koch

d. 10. apr. 2015

Erhvervsmanden og politikeren Gunnar Larsens omfangsrige dagbog fra perioden 1941-1943. Til læsere med stor interesse for samarbejdspolitikken.

Dagbogen er udgivet i 3 bind, som dækker henholdsvis 1941, 1942 og 1943, og udgør mere end 1400 sider. Der indledes med forord og en fyldig indledning, som bl.a. gør rede for udgivelsen og præsenterer Gunnar Larsen. Denne var direktør i F.L. Smidth og blev upolitisk minister for offentlige arbejder i samlingsregeringen 1940-43. Dagbogen består primært af notater fra hans politiske virke, hvor han refererer både formelle og uformelle møder og samtaler med politikere og erhvervsmænd. Derved skildres beslutningsprocesserne og en lang række aktørers holdninger til de politiske sager, som omfatter samarbejdet med den tyske besættelsesmagt, aktuelle offentlige anlægsarbejder, forsyningssituationen, m.m. Der er enkelte noter om hans rolle som erhvervsleder og hans privatliv. Dagbogen er forsynet med et omfattende noteapparat, bilag, kilde- og litteraturfortegnelse, samt registre.

Dagbogen giver et meget grundigt indblik i periodens politiske sager under indflydelse af besættelsesmagten. Værket er omfattende, men forholdsvis lettilgængeligt og bestemt interessant læsning, som nuancerer billedet af samarbejdspolitikken.

Af tilsvarende politikerdagbøger fra perioden kan fx. nævnes K.H. Kofoeds erindringerGør jer pligt - gør jert værk og J. Christmas Møllers Gør jer pligt - gør jert værkAf tilsvarende politikerdagbøger fra perioden kan fx. nævnes K.H. Kofoeds erindringer og J. Christmas Møllers .


Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger

Bd. 54 (2015)

af

af

Karl Christian Lammers

Bd. 54 (2015)


Weekendavisen

d. 30. apr. 2015

af

af

Claus Bundgård Christensen

d. 30. apr. 2015