Bøger / faglitteratur

Samerne - et urfolk i nord : brudstykker af samernes fortid og nutid


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. apr. 2004

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 21. apr. 2004

Undertitlen "Brudstykker af samernes fortid og nutid" giver en god og kort karakteristik af indholdet. Samerne, den oprindelige nordskandinaviske urbefolkning, der langt op i 1900-tallet primært ernærede sig ved rendrift, følges fra de tidligste tider med alle former for kulturel, økonomisk og politisk undertrykkelse anført af kirke og kongemagt, frem til vore dage hvor den samiske befolkning er bedre stillet og sikret uden at alt dog fremstår rosenrødt af den grund. Bogen kan betragtes som introducerende læsning om samesamfundet og berører mange spørgsmål vedrørende religiøsitet, assimilation, forhold til natur og ressourcer, levevilkår og erhverv samt økonomi før og nu, hvor turisme og anden påtrængende økonomisk og kulturel innovation rejser nye spørgsmål og problemer for samesamfundets integritet og bæredygtighed i øvrigt. Med mange emner indenfor kvantitativt beskedne rammer. Fremstillingen er tillige rig på mange detaljer om samernes liv og virke og fremstår måske derfor knap så stringent og overskuelig. Her kan savnet af et register ikke opvejes af en indholdsfortegnelse, der i øvrigt fejlagtigt benævnes register. Små skønhedspletter i en ellers engageret fremstilling om et emne, der kun er summarisk dækket ind af især ældre børne- og voksenfaglitteratur.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 37 (2004)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 121, nr. 37 (2004)


Kristeligt dagblad

d. 27. sep. 2004

af

af

Helene Moe

d. 27. sep. 2004