Bøger / faglitteratur

Samtaler med tolk i udredning, behandling og rådgivning


Beskrivelse


Mange faggrupper i Danmark skal via deres erhverv anvende tolkebistand i samarbejdet med folk fra sproglige minoriteter. Her beskrives problematikkerne og mulighederne ved anvendelse af tolkebistand.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2009

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 4. mar. 2009

Resultatet af samarbejde, der bygger på sproglig kommunikation, afhænger af, at parterne forstår hinanden. Mange faggrupper i Danmark skal via deres erhverv anvende tolkebistand i samarbejdet med folk fra sproglige minoriteter. Denne bog tager fat på problematikkerne og mulighederne ved anvendelse af tolkebistand. Bogen er forfattet af seks psykologer og tre professionelle tolke og er især velegnet til anvendelse i samarbejdet mellem psykologer og tolke. Men faggrupper som pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere kan også anvende bogen.

Antologiens artikler præsenterer viden om brug af tolke set både fra psykologernes, tolkenes og de sproglige minoriteters synsvinkel. Tolkning er mere end bare en oversættelse af ord. Det er også en oversættelse af bl. a. kultur, følelser, livserfaring og menneskelige værdier. Faktorer som er vigtige i udredningen, behandlingen og rådgivningen. Denne antologi giver bud på, hvordan disse aspekter kan blive en del af kommunikationen i tolkede samtaler.

Der findes meget lidt faglitteratur om samarbejde med tolke, samtidig med at tolkning er blevet en større del af mange faggruppers hverdag. Denne udgivelse dækker derfor en del af et behov for litteratur om emnet.

En interessant udgivelse om et emne, som der findes meget lidt faglig litteratur om.


Sygeplejersken

Årg. 109, nr. 19 (2009)

af

af

Grete Mygind

Årg. 109, nr. 19 (2009)