Bøger / faglitteratur

Set gennem nettet : organisationers troværdighed på hjemmesider


Beskrivelse


Ofte blotter hjemmesider virksomhederne bag, og troværdigheden sættes over styr. Set gennem nettet stiller ind på de kommunikationsvilkår, der gælder på nettet, og ser på, hvad de kræver af afsenderen, hvis man skal fremstå troværdigt. Hvorfor er det så vanskeligt at fremstå troværdigt på nettet? Hvad skyldes det? Hvad skal der til for at sikre troværdigheden? Hjemmesider er afslørende, fordi de både viser det, virksomheden prøver at fremstå som - og samtidig ofte en del om, hvordan den egentlig er. Er der ikke sammenfald, svækkes troværdigheden. Ethos på hjemmesider skal altså komme indefra, og hvad det i praksis kan indebære, skitserer bogen til slut.