Bøger / faglitteratur til børn


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Om silden, dens udbredelse, arter og levevis, og om sildefiskeriet og den videre behandling, inkl. opskrifter.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

I Århus Naturhistorisk Museums serie af dyremonografihæfter foreligger her et hæfte om silden. Her fortælles om denne vigtige fiskearts udbredelse, føde yngleforhold, vandringer og hvad der iøvrigt hører til en all-round artsbeskrivelse. Her er en hel del om de historisk betydelige sildefiskerier i Øresund og Limfjorden og om sildefiskeriet i dag. Fangstmetoder før og nu. Sild ogforurening, og hvad sild i dag anvendes til. Der er også lidt om lystfiskeri, som i dag finder sted efter sild. Det anvises, hvordan man kan udbene og salte sild hjemme i køkkenet, og der eropskrifter på nogle silderetter. Der er mange udmærkede fotos, tegninger og diagrammer i sort/hvid og farver, litteraturliste og bestemmelsesnøgle til en række fisk, der kan forveksles med sild. Defindes allerede flere silde-bøger, på omtrent samme niveau: Torben Langer: Sild, 1975, Poul Holm Joensen: Sild og sildefangst, 1976, Jørgen Møller Christensen: Silden der forsvandt, 1979 og HelgeE. Kristiansen: Da sildenskrev Danmarkshistorie, 1982. De tre første er all-round, mens den sidste fokuserer på historien. Herværende hæfte kan supplere med nyere oplysninger om sildebestanden ogdens udnyttelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Garde (skole)

d. 18. dec. 2018

Temahæftet behandler i korte afsnit emner som sildens udbredelse, forskellige typer og deres liv. Derefter følger nogle historiske afsnit, nogle afsnit om sildefiskeriet, udnyttelse ogindustriel behandling af fisken, madopskrifter og endog lidt om talemåder, hvori ordet sild indgår. Bogen slutter med en bestemmelsesnøgle, så man kan skelne de forskellige arter og en oversigtover supplerende læsning, der især består af sværere fagbøger og rapporter. Hæftet er rigt illustreret med s/h og farvefotos, kort, gamle stik, tegninger og en farveplanche. Det kan læses af eleverfra 7. klasse og er så bredt informativt, at det kan indgå i undervisningen i såvel biologi, historie som samtidsorientering og supplerer øvrig litteratur, der bør benyttes ved yderligerefordybelse i delemner. Hæftet indeholder kun i ringe omfang oplysninger, der hurtigt vil blive forældet.