Bøger / faglitteratur

Skabelse og tilintetgørelse : religionsfilosofiske betragtninger


Beskrivelse


Emnet er den religiøse tydning - er det en totalillusion? - og tager sit udgangspunkt i den sammenkobling af "skabelse" og "tilintetgørelse", som er karakteristisk for jødedom og kristendom. I græsk tænkning spillede tanken om tilintetgørelse ingen rolle. Mennesket er ifølge vores kulturkreds' tradition sat i tid og rum, og vores opfattelse af tid er knyttet til bevidstheden om tilintetgørelse. Videre undersøger Løgstrup forholdet mellem videnskab og metafysik, og den religiøse tydning stilles i forbindelse med moderne videnskabs skærpede krav om efterprøvning.Bogen slutter med en redegørelse for forholdet mellem tanken om skabelse og forkyndelsen af gudsriget i kristendommen. Myter, kunstværkers tydning og erfaring, menneskets (iboende?) grusomhed og psykologiske forudsætninger. håbet som symbol og begreb samt meget mere indgår substantielt i denne vigtige bog i K.E. Løgstrups forfatterskab.

Anmeldelser (19)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Flemming Faarup

2008

Dette er 3. udgave af Løgstrups bog om religionsfilosofiske betragtninger, der første gang udkom i 1978. Der er kun lavet få fejlrettelser. Hans Den etiske fordring, 1956, der beskriver menneskers etiske forholden sig til hinanden er noget lettere tilgængelig end dette metafysiske værk, som derfor henvender sig til en noget snævrere kreds af læsere. Nye generationer af filosofi-, religionshistorie- og teologistuderende må være den primære målgruppe.

Bogens tekster er delt op i fx "Skabelse og tilintetgørelse", "Rummets uendelighed", "Det singulære universale", "Den metafysiske trehed" og "Polemisk epilog". Den forholder sig til mange forskellige problemstillinger. Tid i forhold til væren. Tid i forhold til rum. Eksistens i forhold til evighed. Videnskab, empiri i forhold til metafysik. Og alt sammen i et historisk perspektiv. Det overordnede spørgsmål er, om videnskaben med tiden har "sejret" over religion og tro.

Der er skrevet en række bøger om Løgstrup og hans metafysiske tænkning, bl.a. Universet i historien, 1986, Sårbar usårlighed, 1994, Skabelse og etik, 1994 og Svend Andersen: Løgstrup, 2. udg. 2005.

Svend Andersen har redigeret denne udgave og skriver i efterskriftet, at bogen er et vedkommende bidrag "i en tidsalder, hvor det kan være svært at finde en realistisk og dækkende forståelse af religionens betydning og plads i det menneskelige samfund." En sådan forståelse kan med baggrund i tidens flagafbrændinger være god at få.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Arne Rossen

d. 19. dec. 2018

Bogen ligger i forlængelse af de sprogfilosofiske betragtninger i Vidde og prægnans fra 1976 og vil blive fulgt af to bind med betragtninger over henholdsvis kunstfilosofi, natur og historie. - Bøgerne behandler fænomener og sammenhænge, der ikke er underlagt menneskenes herredømme, og som ikke kan indlemmes i vor systemverden. - Nærværende bind indledes med en analyse af tid og rumbegrebet, hvor skabelse og tilintetgørelse som de uafviselige udtryk for en uden for stående magt er de to afgørende poler. - Senere analyseres »det singulære universale« med de »suveræne livsytringer« (tillid, oprigtighed, medfølelse) som et meget væsentligt islæt. Forholdet mellem videnskab og metafysik undersøges (der skelnes nøje mellem spekulativ/kosmologisk og deskriptiv/fænomenologisk metafysik), og metafysikken afgrænses i forhold til religionen. De til den religiøse totaltydning svarende totalillusioner analyseres, og forskellen mellem symbol, allegori og metafor søges bestemt. Til slutpræciseres forskellen mellem skabelsesværket og den kristne forkyndelse; i en polemisk epilog behandles irreligiøsitetens udfordring og der gøres kraftigt op med opfattelsen af kristendommen som moralisme. - Et centralt værk i moderne filosofi, men vanskeligt tilgængeligt. Ex.tal som øvrige Løgstrupværker.


Kristeligt dagblad

d. 10. juni 2015

af

af

Rasmus Vangshardt

d. 10. juni 2015


Berlingske tidende

d. 2. maj 2008

af

af

Søren E. Jensen

d. 2. maj 2008


Berlingske tidende

d. 14. mar. 1995

af

af

Jens Glebe-Møller

d. 14. mar. 1995


Reflex

Nr. 42 (2008)

af

af

Peter Wolsing

Nr. 42 (2008)


Weekendavisen

d. 6. okt. 1978

af

af

H. C. Wind

d. 6. okt. 1978


Politiken

d. 5. sep. 1978

af

af

Ole Thyssen

d. 5. sep. 1978


Jyllands-posten

d. 5. sep. 1978

af

af

Flemming Chr. Nielsen

d. 5. sep. 1978


Magisterbladet DM

1979, nr 8

af

af

Erik Heinemeier

1979, nr 8


Information

d. 21. sep. 1978

af

af

Viggo Mortensen

d. 21. sep. 1978


Dansk teologisk tidsskrift

årg 41 (1978), nr 4

af

af

Jan Lindhardt

årg 41 (1978), nr 4


Kristeligt dagblad

d. 28. okt. 1979

af

af

Theodor Jørgensen

d. 28. okt. 1979


Aalborg stiftstidende

d. 30. sep. 1978

af

af

H. Morell Jørgensen

d. 30. sep. 1978


Aarhuus stiftstidende

d. 5. sep. 1978

af

af

Kjeld Holm

d. 5. sep. 1978


Fønix

årg 3 (1978/79), nr 3

af

af

Jakob Wolf

årg 3 (1978/79), nr 3


Kristeligt dagblad

d. 17. juni 1995

af

af

Nils Gunder Hansen

d. 17. juni 1995


Information

d. 14. mar. 1995

af

af

Povl Götke

d. 14. mar. 1995


Jyllands-posten

d. 23. maj 1995

af

af

Jan Lindhardt

d. 23. maj 1995