Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Skal vi tale dansk? : begynderdansk for børn


Beskrivelse


Undervisningsbog i dansk som fremmedsprog til børn i 0. til 3. klasse. Tager udgangspunkt i elevernes verden og behandler temaer, som de kender fra hverdagen og fra skolen.