Bøger / faglitteratur

Skat, arbejde og lighed : en undersøgelse af det danske skatte- og velfærdssystem


Beskrivelse


Analyser af skatternes betydning for danskernes arbejdsudbud samt konskvenserne heraf for finansieringen af velfærdsstaten.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Søren Brunbech

2007

I niveau og indhold svarer bogen til rækken af øvrige titler fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, hvor fremtrædende samfundsforskere undersøger forskellige aspekter af den danske velfærdsmodel. Efterspørgslen vil nok især være fra gymnasier og videregående uddannelser, hvor man beskæftiger sig med samfundsforhold, men også fra politisk interesserede generelt, der i resultaterne kan hente ammunition til debatten om fx indkomstfordeling og skattetrykkets konsekvenser..

Udgangspunktet for de fem universitetsfolk, der er forfattere til bogens analyser, er, at vi i dag har en produktiv sameksistens mellem markedsøkonomi og et omfattende skattefinansieret velfærdssystem, men det er alligevel værd at holde øje med de potentielle omkostninger ved systemet. Det man undersøger her er bl.a., hvordan det er gået med udviklingen i selvforsørgelsen inden for de sidste tyve år, altså muligheden for at være uafhængig af offentlige ydelser, hvordan det er gået med indtjeningsligheden, og om der er lige mulighed for indkomster og forbrug for folk med forskellig forældrebaggrund. Der er desuden en række analyser af det indviklede danske skattesystem, hvor man bl.a. undersøger muligheden for omfordeling til forskellige målgrupper ved at dreje på forskellige "håndtag" i det eksisterende skattesystem. Der bruges en del fagterminologi i analyserne, men omvendt lettes læsningen af mange sammenfatninger og delkonklusioner undervejs..

Bent Jensens Vil der være hænder nok? : danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat, 2004 er en præsentation af en række af Rockwoolfondens analyser af bl.a. arbejdsudbud og incitamentforhold..

Forskernes velfunderede og relativt lettilgængelige analyser af forskellige sider af vores velfærdsmodel er vigtige bidrag til en kvalificering af den politiske debat om udviklingen af velfærdssamfundet.


Nationaløkonomisk tidsskrift

Bd. 145, nr. 2 (2007)

af

af

Jørgen Søndergaard

Bd. 145, nr. 2 (2007)


Økonomi & politik

Årg. 80, nr. 2 (2007)

af

af

Bo Sandemann Rasmussen

Årg. 80, nr. 2 (2007)