Bøger / faglitteratur / vejledninger

SketchUp 7.1 - tegn dit hus


Beskrivelse


Om hvordan man i SketchUp ud fra en eksisterende tegning kan tegne, modellere og indrette sit hus.