Bøger / faglitteratur

Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund


Beskrivelse


Kortfattet omtale af en undersøgelse af forholdene for skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever særlige udfordringer i forhold til danske skilsmissebørn.