Bøger / faglitteratur / jubilæumsskrifter

Skolen på torvet : Ollerup Friskole 150 år


Beskrivelse


Jubilæumsbog hvor tyngdepunktet er lagt på en halv snes artikler der giver et bud på det særegne ved friskoletraditionen og understreger behovet for de frie skoler i det danske samfund.