Bøger / faglitteratur

Skolen som vitaliseringsmiljø for dannelse, identitet og fællesskab


Beskrivelse


Artikelsamling om pædagogiske problemstillinger og begreber som kvalificeret selvbestemmelse, multiple intelligenser og selvets dannelse. I dette krydsfelt indkredses modller og værktøjer, som giver lærere og pædagoger nye muligheder og perspektiver i arbejdet med børn og unge.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. aug. 2009

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 6. aug. 2009

Skolen som vitaliseringsmiljø henvender sig til lærere, pædagoger og psykologer samt til brug i forbindelse med uddannelse indenfor disse fagområder.

Bogen er en artikelsamling bestående af forfatterens mest læste artikler om emner som dannelse, dialogbaseret integration, selvpsykologisk tænkning, identitetsdannelse og psykologisk ilt. Artiklerne har alle tidligere været udgivet i diverse tidsskrifter, men bliver nu udgivet samlet. Hvilket er et godt tiltag, da det hermed bliver nemmere for undervisere på de pædagogiske uddannelser at formidle hans viden og ideer videre. Bogen er teoretisk funderet. Sprogligt kan man spore, at Tønnesvang også formidler sin viden som foredrag, da han krydrer teorierne meget med praktiske eksempler og et sprog tæt på det talte sprog. Bagerst i bogen findes et omfattende tillæg med et udvalg af de modeller, som forfatteren anvender i sine foredrag.

Tønnesvang har også udgivet artikler til antologierne Læringens og tænkningens stil, 2006 og Relationer i skolen : perspektiver på liv og læring, 2006.

Tønnesvangs mest læste artikler samles i denne udgivelse som en slags "greatest hits", der giver et godt indblik i hans ideer og syn på undervisningens fremtid.


Kognition & pædagogik

Årg. 20, nr. 77 (2010)

af

Årg. 20, nr. 77 (2010)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 47, nr. 1 (2010)

af

af

Birte Kvist

Årg. 47, nr. 1 (2010)