Bøger / faglitteratur

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder : fra et børneperspektiv


Beskrivelse


En god bog, der formidler viden om, hvad vanskeligheder i skolen handler om for de børn, der kommer i klemme. Bogen henvender sig til alle med interesse for at give børnene et bedre skoleliv.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. mar. 2021

af

af

Boy Olesen

d. 22. mar. 2021

En god bog, der formidler viden om, hvad vanskeligheder i skolen handler om for de børn, der kommer i klemme. Bogen henvender sig til alle med interesse for at give børnene et bedre skoleliv.

De gives flere eksempler på, hvilke vanskeligheder børn oplever i skolen og på tværs af bogens kapitler gives der forslag til handlemuligheder. Bogen tager et børneperspektiv, og i sidste kapitel beskrives hvordan arbejdet med børneperspektivet kan bidrage til udvikling af praksis. Det beskrives hvordan børns deltagelsesvanskeligheder knytter sig til skolens dobbeltheder og modsigelsesfulde krav, som lærere og pædagoger skal håndtere. Der sættes også fokus på de børn, som forstyrrer undervisningen og kommer i konflikter med klassekammeraterne.

En god og vigtig bog, der helt sikkert vil kunne bidrage positivt i skolearbejdet med de børn, der har det svært. Indholdet har en god blanding af teori og praksis - med mange konkrete cases og eksempler. Det er godt, at der løbende gennem bogen er indlagt bokse med spørgsmål til diskussion, ligesom der bagest i bogen er trykt forskellige observationsskemaer.

Bogen kan relateres til Det ved vi om elever i læringsvanskeligheder.