Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Social arv og social ulighed


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Søren Brunbech

2007

Formidlingen af resultaterne fra forskningsprogrammet om den sociale arv vil givet komme til at indgå i pensum ved fx pædagog- og lærerseminarerne, de sociale højskoler og andre samfundsvidenskabelige uddannelser, og bogen må også interessere "praktikere" i fx skoler og daginstitutioner.

Bogens redaktør, der er forskningschef på Socialforskningsinstituttet, stod bag et stort dansk forskningsprogram om sammenhænge mellem opvækstforhold og livschancer, og det er nogle af resultaterne herfra der formidles af en række samfundsvidenskabelige forskere. Bogens otte kapitler beskæftiger sig med den sociale arv og de muligheder der er for at bekæmpe dens negative konsekvenser i fx daginstitutioner, i skolen og på sundhedsområdet. Der er desuden kapitler om teorierne om den sociale arvs betydning og om mønsterbrydere. Litteraturhenvisninger efter de enkelte kapitler.

Niels Plougs Social ulighed (2006) er specielt rettet mod gymnasiets samfundsfag og påviser gennem statistiske analyser sociale uligheder på en række områder i det danske samfund. Der er desuden i de senere år udkommet adskillige bøger om social arv og mønsterbrydere, uden at det dog overflødiggør anskaffelse af denne titel.

En vigtig titel med bred anvendelighed om den sociale arvs betydning, og om hvordan man kan modvirke dens negative konsekvenser i fx daginstitutioner, skoler og i sundhedsvæsenet. Bogen bygger på resultaterne fra et stort dansk forskningsprojekt.


Udsat

Årg. 4, nr. 12 (2007)

af

af

Birthe Elholm

Årg. 4, nr. 12 (2007)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 45, nr. 1 (2008)

af

af

Bjørn Glæsel

Årg. 45, nr. 1 (2008)


Dansk pædagogisk tidsskrift

2007, nr. 3

af

af

Kirsten Elisa Petersen

2007, nr. 3