Bøger / faglitteratur

Social kompetence og problemadfærd i skolen : kompetenceudviklende og problemløsende arbejde i skolen


Beskrivelse


Social kompetence er et yderst aktuelt tema i folkeskolen, et område, hvor der forventes meget, men hvor der ofte kun iværksættes tiltag, når en akut situation kræver det. Social kompetence og problemadfærd i skolen præsenterer den viden, man i dag har om problemadfærd i skolen. Bogen beskriver omfanget af problemet og drøfter, hvordan problemadfærd kan forstås. De faglig-historiske linjer danner baggrund for en grundig gennemgang af nyere forskning og erfaringer. I bogen overvejes det, hvordan en alternativ forståelse af problemadfærd kan bidrage til at iværksætte de mest effektive foranstaltninger i skolen. Forfatteren belyser emnet både fra skole-, klasse- og elevniveau i et løsningsorienteret perspektiv. Temaet klasseledelse er centralt i bogen og beskriver, hvordan lærerne ved at styrke deres professionelle kompetence kan bidrage til at skabe et godt læringsmiljø. Bogen bevæger sig fra et problemorienteret til et resurseorienteret perspektiv, hvor social kompetence står centralt i skolens forebyggende arbejde. I mødet med et socialt kompetencefremmende skolemiljø kan eleverne lære at mestre sociale udfordringer og konflikter. Forfatteren beskriver, hvordan skolen kan stimulere social læring til fordel for den enkelte elev og hele klassen. Sociale kompetence er også et nøglebegreb for udvikling af den rummelige folkeskole, hvor rummeligheden ofte mislykkes, mere på grund af manglende sociale færdigheder hos elever med specielle behov end som følge af besvær med faglige færdigheder. Bogen henvender sig til lærere og studerende i læreruddannelsen, pædagogik og psykologi, efteruddannelse af lærere, men også andre faggrupper kan finde bogen interessant og praktisk anvendelig.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. nov. 2004

af

af

Henrik Munch Halvorsen (skole)

d. 12. nov. 2004

Problemadfærd er et meget aktuelt emne i den danske skoledebat og de socialt mindre kompetente elever er blevet en stor del af hverdagen for mange lærere. Men hvad er problemadfærd, hvor stort er problemet egentlig, og hvilke foranstaltninger kan der iværksættes for at afhjælpe problemet? Professor i pædagogisk psykologi Terje Ogden præsenterer i denne bog den nyeste forskning inden for emnet. Han indleder med at definere problemadfærd og hvordan adfærdsproblemer udvikles, hvorefter han kommer med forskellige strategier til at løse problemerne på henholdsvis skole-, klasse- og elevniveau. Bogen er et godt redskab for skoleledelse og -personale til at strukturere skolens problemer med urolige elever og giver mange gode ideer til, hvordan problemadfærd kan afhjælpes og forebygges, så undervisningen kan blive det centrale i skolens hverdag og den rummelige folkeskole kan udvikles. Bogen er ligeledes meget relevant for lærerstuderende, da den giver et godt og ærligt indblik i den skoleverden, de er på vej ud i, samt redskaber til at fremme læringsmiljøet og det sociale skolemiljø.


Psykologisk pædagogisk rådgivning

Årg. 43, nr. 2 (2006)

af

af

Birte Kvist

Årg. 43, nr. 2 (2006)


Unge pædagoger

2006, nr. 2

af

af

René B. Christiansen

2006, nr. 2