Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Social opdrift - social arv


Beskrivelse


Debatbog om anvendelsen af social arv som et fagligt begreb, og en argumentation for at fokuseringen på den sociale arv ikke må overskygge at langt de fleste børn, der opvokser i en socialt belastet familie, bliver velfungerende voksne.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2004

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 26. nov. 2004

Begrebet social arv stammer fra slutningen af 60'erne, og er meget benyttet inden for forskning i børns problemer, den pædagogiske sektor og sundhedssektoren. Ifølge forfatterne er det imidlertid aldrig blevet præcist defineret hvilket har skabt problemer for forskningen og det sociale arbejde med børn. Bogen vil af flere kunne opleves som kontroversiel da den beskæftiger sig kritisk med begrebet. Forfatterne mener at begrebet på mange måder giver et fejlagtigt billede af børns sociale problemer, og de ser det gerne afskaffet. Oftest forstår man ved begrebet, at børn arver deres forældres sociale problemer. Dette er forkert, og forfatterne lancerer i stedet et nyt begreb social opdrift, som i højere grad forklarer den reelle udvikling, nemlig at børn får det bedre end deres forældre. De 3 forfattere, som har en akademisk baggrund inden for samfundsvidenskaberne, beskæftiger sig i antologiens 1. del med problemer i forbindelse med den aktuelle anvendelse af begrebet. I 2. del anskues begrebet bl.a. i relation til forskning og socialt arbejde. Bogen retter sig mod forskere, og vil også kunne finde anvendelse blandt studerende og socialarbejdere.


Dansk pædagogisk tidsskrift

2006, nr. 2

af

af

Jan Frederiksen

2006, nr. 2