Bøger / faglitteratur

Sociale menneskerettigheder


Beskrivelse


INDHOLD:
1. Internationale sociale menneskerettigheder i dansk ret, af Ida Elisabeth Koch. 2. Det sociale medborgerskab, af Mads Meier Jæger og Jon Kvist. 3. Retten til forsørgelse - en individuel rettighed? af Trine Schultz. 4. Børns rettigheder - et felt fyldt med dilemmaer, af Marianne Skytte. 5. Ældres boligrettigheder, af Eva Ersbøll. 6. Patienters sociale.
rettigheder, af Mette Hartlev. 7. Flygtninges og indvandreres forsørgelsesydelser - en eksemplarisk case, af Morten Ejrnæs. 8. Handicappedes menneskerettigheder, af Holger Kallehauge. 9. Misbrugeres sociale menneskerettigheder, af Jørgen Jepsen.
10. Menneskerettigheder og socialpsykiatri, af Preben Brandt. 11. Økonomiske og sociale menneskerettigheder i dansk udviklingspolitik, af Hans-Otto Sano.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. maj 2004

af

af

Søren Brunbech

d. 19. maj 2004

Menneskerettighedsbegrebet omfatter ikke kun civile og politiske rettigheder, men også økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. De er kun i begrænset grad med i Grundloven, men optræder i mange af de internationale konventioner vi har tiltrådt. I 11 kapitler diskuterer en række forskere hvilken betydning de sociale rettigheder har, eller bør have, for det danske social- og sundhedsvæsen. De fleste tager udgangspunkt i enkelte grupper: børn, patienter, handicappede, misbrugere og flygtninge/indvandrere. En gennemgang af Grundlovens § 75, stk. 2, der handler om forsørgelse af dem der ikke kan ernære "sig og sine", diskuterer hvorvidt det kan tolkes som en individuel rettighed der gælder uanset om en kontanthjælpsmodtager siger nej til aktivering. Også de sociale menneskerettigheders indflydelse på dansk udviklingspolitik belyses. Fælles for alle bidrag er, at de er veldisponerede og kompetente - og at de afsluttes med en litteraturliste. Bogen vil kunne læses af alle med interesse for dansk sociallovgivning, men vil nok især finde anvendelse på videregående social- og sundhedsuddannelser. En del af bogens temaer omtales også i Menneskerettens udfordring (2002), der på et mere generelt plan diskuterer menneskerettighedsbegrebet.


FN bladet

2004, nr. 5

af

af

Henrik Døcker

2004, nr. 5


Amnesty

2004, nr. 3

af

af

Hanne Pilegaard

2004, nr. 3Informationer og udgaver