Bøger / faglitteratur

Socialhåndbogen. Bind 1 : De nye muligheder for social bistand : med tre nye kapitler om ungdomsarbejdsløshed, jobtilbud til langtidsledige og særforsorgens decentralisering