Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Sociologi ABC : kernestof fra C til A-niveau


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. dec. 2008

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 3. dec. 2008

Bogen er en bredt anlagt introduktion til faget sociologi og centrale sociologiske problemstillinger. Den vil være velegnet til undervisning på ungdomsuddannelser, højskoler, korte og mellemlange videregående uddannelser, ligesom den også vil ære velegnet for den alment interesserede læser.

Morten Hansen Thorndal er cand.mag. i samfundsfag og religion og forfatter til flere undervisningsbøger. Nærværende titel dækker kernestoffet på A, B og C-niveau til stx (studentereksamen). Den 1. af bogens fire dele fokuserer på individets identitetsdannelse og socialisation, mens 2. del omhandler den sociale differentiering og kulturelle mønstre. 3. del omhandler massemedierne og den politiske meningsdannelse. Bogens 4. del indeholder nogle teoretiske overvejelser om det moderne og det postmoderne. Bogen har absolut karakter af undervisningsmateriale. Som sådan er det indbydende med meget variation i tekstbilledet i form af indskudte farvefotos, faktabokse, citater, punktopstillinger, gode statistikker og grafer. Kan desuden fungere som almen introduktion for den nogenlunde forudsætningsløse.

I forvejen findes Sociologi af Poul Brejnrod, 2007, for gymnasiet og moppedrengen Sociologi : en grundbog til et fag, 2004, som er beregnet på videregående uddannelser.

Bredt anlagt introduktion og undervisningsbog til faget sociologi. Bogen kan bruges fra gymnasieniveau og er anvendelig i folkebibliotekerne også til den alment interesserede.