Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sociologi og modernitet


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Samfundsudviklingen fra det traditionelle, over det moderne til det senmoderne samfund er i Sociologi og modernitet belyst af fire kyndige samfundsforskere ud fra hver deres vinkel. Det omdrejningspunkt, forfatterne har valgt for hvert kapitel, er overordnet brud og kontinuitet i den moderne samfundsudvikling og den dermed sammenhængende identitetsdannelse. Sociologi og modernitet er tænkt som en grundbog til sociologiske og socialpsykologiske discipliner på de høje niveauer inden for ungdomsuddannelserne samt på de introducerende niveauer inden for de mellemlange og lange videregående uddannelser. Bogen er dels beregnet til en gennemgang af central sociologisk og socialpsykologisk teori og metode i undervisningen, dels som grundlag for videre arbejde med mere afgrænsede sociologiske emner.

Indhold

Hvad er sociologi - en introduktion ; Mennesket i det moderne samfund ; Socialisation i det moderne ; Solidaritet og integration i det moderne velfærdssamfund ; Menneskers identitet - koblingen mellem samfund og subjektivitet ; Identiteter i forandring


Anmeldelser (3)


Ergoterapeuten

Årg. 60, nr. 10 (1999)

af

af

Kirsten Petersen

Årg. 60, nr. 10 (1999)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 140 (1999)

af

af

Katrine Scheibel

Nr. 140 (1999)


Unge pædagoger

2000, nr. 8

af

af

Henrik Windinge

2000, nr. 8