Bøger / faglitteratur / lærebøger

Sociologi : en grundbog til et fag


Beskrivelse


4. reviderede udgave af denne klassiker. Sociologi – en grundbog til et fag har i mange år været et centralt værk i dansk sociologi og samfundsvidenskab. Bogen er en bred indføring i sociologiens teoretiske og empiriske univers og rummer bidrag af førende kræfter på tværs af landet. Denne nye udgave er gennemrevideret og opdateret med den nyeste viden på området. Kapitlerne om social klasse og social ulighed, økonomi, produktion og arbejde, familie og kultur er nyskrevne. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om byens sociologi.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. aug. 2004

af

af

Jette Landberg

d. 19. aug. 2004

Grundbogen udkom første gang i 1992 og i en 2. udgave i 1998. I denne 3. udgave er der tilføjet nye, aktuelle kapitler om idræt, religion, kommunikation, massemedier, migration og globalisering, i alt er bogen forøget med 60 sider og desuden gennemrevideret. Sociologi er et meget bredt fag der hele tiden forandrer sig. Grundbogen her dækker alle de væsentligste emneområder indenfor sociologien: De første 90 sider gennemgår nye teorier og de vigtigste af de ældre teorier i faget; resten af bogen er en indføring i sociologisk viden, undersøgelser, metoder og teorier indenfor de mest betydende emner i sociologien. Artiklerne er skrevet af en række universitetsfolk og redigeret af Heine Andersen der er professor i sociologi på Københavns universitet. Bogen er beregnet til brug på mellemlange, videregående uddannelser og på universitetsstudier, efteruddannelse og eventuelt på det højeste niveau i gymnasiet. Den er også velegnet som en grundig introduktion til faget for folk der vil vide hvad sociologi egentlig er fx som forberedelse til en uddannelse. Den er altså et must, og sådan som faget udvikler sig er det også nødvendigt at udskifte gamle udgaver.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Poul Lerche-Thomsen

d. 19. dec. 2018

En lille snes sociologer har bidraget med et eller flere afsnit indenfor hver deres felt. Halvdelen diskuterer teori, resten er samfundsbeskrivende. Klassikerne Marx, Weber og Durkheim citeres ofte, og der redegøres grundigt for de enkelte områder. Svalastogas sociale lagdeling har bl.a. sit eget afsnit. Alt er veldokumenteret med kildeang. Målgruppen er videregående uddannelser, evt. sidste gymnasieklasse. På trods af de mange forfattere, er det lykkedes at sammenstille en yderst sammenhængende udgivelse, uden mange gentagelser. I forvejen haves Israel: Sociologi, der har nogle år på bagen, og Gundelach: Ind i sociologien for gymnasiet. De er både metode- og niveaumæssigt forskellige fra denne. Desuden er de politiske og økonomiske forhold, samt de videnskabelige paradigmer, drastisk ændret i de seneste år, hvorfor denne udgivelse er uomgængelig. I den brede offentlighed er medforfatteren Fl. Balvig velkendt.


Sygeplejersken

Årg. 93, nr. 45 (1993)

af

af

Jette Bagh

Årg. 93, nr. 45 (1993)


Politica

Årg. 25, nr. 3 (1993)

af

af

Margareta Bertilsson

Årg. 25, nr. 3 (1993)


Dansk sociologi

Årg. 4, nr. 3 (1993)

af

af

Palle Rasmussen

Årg. 4, nr. 3 (1993)