Bøger / faglitteratur

Søndag morgen : mødet mellem Gud og mennesker : en guide til gudstjenesten


Beskrivelse


Guide til folkekirkens gudstjeneste, der følger Ritualbogens inddeling, således at alle led i højmessen udfoldes, samt en redegørelse for eksistentielle og samfundsmæssige perspektiver på gudstjenesten.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jørgen Bartholdy

2007

Præsten Jørgen Demant gennemgår den folkekirkelige gudstjeneste i et forsøg på at afdække, hvad mødet med ritualerne betyder for den enkelte. Bogen beskriver og kommenterer i en række afgrænsede kapitler en gudstjeneste fra begyndelse til slutning, som den forløber ifølge Ritualbogen. Hvert kapitel indledes med et kortere afsnit, hvor en konkret dåbsgudstjeneste refereres, men størstedelen (og den vigtigste del) er Demants helt personlige kommentarer til de enkelte elementer i gudstjenesten. Afslutningsvis søger Demant at sætte den enkeltes oplevelse af gudstjenesten ind i et større perspektiv, og endelig kommer han med nogle forslag til, hvordan folkekirkens gudstjeneste kan gives fornyet liv. Demant er præget af en opvækst og et voksenliv, hvor gudstjenesten har haft en fremtrædende placering, men selvom hans engagement er tydeligt, formår han ikke at bringe sin entusiasme videre. Bogen virker indforstået og vil kun appellere til dem, der allerede har et forhold til gudstjenesten. Læsere der ikke har Demants solide folkekirkelige baggrund, vil søge andre, mere konkrete tekster, hvis folkekirken er under overvejelse som åndeligt udviklingsredskab.


Kristeligt dagblad

d. 5. dec. 2006

af

af

Sørine Gotfredsen

d. 5. dec. 2006


Weekendavisen

d. 16. feb. 2007

af

af

Johannes Værge

d. 16. feb. 2007


Præsteforeningens blad

Årg. 97, nr. 28-29 (2007)

af

af

Ulla Morre Bidstrup

Årg. 97, nr. 28-29 (2007)Informationer og udgaver