Bøger / faglitteratur

Sorggrupper i kirken : når sorgen bæres sammen


Beskrivelse


To præster og en psykolog giver deres bud på hvordan sorggrupper kan planlægges og udføres i praksis. Ifølge forfatterne er udgangspunktet for vellykket sorggruppearbejde, at det først og fremmest bygger på empati, omsorg, motivation og evnen til at lytte.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. aug. 2014

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 27. aug. 2014

En fin bog for alle, der arbejder med sorggrupper i kirkeligt som i andet regi. Bogen vil også kunne bruges i institutioner, hvor sorgarbejde og sjælesorg finder sted, idet der er god fokus på sorgens psykologiske træk.

Ægteparret Line og Thomas Bjørn Hansen, hhv. sognepræst og psykolog, har i en årrække beskæftiget sig med sorggrupper inden for kirken sammen med fagpersoner og frivillige. Det har de før skrevet om. Her kommer en ny og udvidet bog om emnet, som bygger på deres videre erfaringer om ledelse af sorggrupper. Bogens 1. kapitel drejer sig om sorggruppernes plads i kirken, hvor selve kirkerummet er medspiller i sorgprocessen. Et kapitel drejer sig om planlægningen af grupperne som størrelse, sammensætning, hvor ofte skal man mødes etc. Et kapitel gennemgår metoder i grupperne som de forskellige former for samtaler. Endelig behandler et kapitel sorgens natur. En række interviews illustrerer ved deres eksempler de beskrevne emner. Sidst litteratur om emnet.

I 2010 kom en mindre udgave af bogen. I 2013 startede projektet "Sorggrupper i folkekirken". Det afspejles i den nye udgave, der er udvidet og omredigeret. Forfattergruppen er udvidet med projektleder og hospitalspræst Christian Juul Busch. Der er mindre ændringer i bogens 3 første kapitler, mens 4. kapitel, "Hvad er sorg?" er udvidet og forekommer helt omskrevet og har nu et par grafiske tabeller.

Det er en god brugsbog med en lang række praktiske råd. Det er et spændende slutkapitel om "Hvad er sorg?".


Bibliotekernes vurdering

d. 8. sep. 2010

af

af

Anne-Meta Lind Brunsborg

d. 8. sep. 2010

Bogen er en brugs- og inspirationsbog for alle, der ønsker at arbejde med sorggrupper. Det er også gode oplysninger om selve sorgens væsen.

Ægteparret L.B.H. og T.B.H. er hhv. sognepræst og psykolog. I bogen fortæller de, hvordan L.B.H. så det som en naturlig forlængelse af sit arbejde at danne sorggrupper for medlemmer af menigheden, der havde mistet en nærtstående. Siden sommeren 2008 har hun varetaget arbejdet med sorggrupper sammen med en pensioneret sygeplejerske/plejehjemsforstander. I bogen gør forfatterne op med tanken om, at arbejdet med sorggrupper kræver særlige uddannelsesmæssige forudsætninger. Udtalelser fra en række interviewede deltagere i sorggrupperne viser da også, at det er kvalifikationer som nærvær, lydhørhed og empati, der er de væsentlige forudsætninger, og så det ikke at føle sig alene med sin sorg. Selve kirkerummet er også blevet en del af processen efter ønske fra flere deltagere, idet det var her, de tog afsked med deres afdøde. Bogen fortæller foruden om starten med sorggrupper, hvordan planlægningen af arbejdet med dem og metoderne i arbejdet har været. Endelig er der et kapitel om forskellige sorgtilstande. Teksten illustreres af udtalelser fra deltagere i sorggrupperne.

Davidsen-Nielsens og Leicks større Den nødvendige smerte er kommet i flere udgaver og mange oplag siden 1987. Denne bog er nyskrevet og inddrager kirken som aktør i arbejdet med sorggrupper.

Fin bog om sorgens natur, og hvad sorggrupper kan gøre for den efterladte.