Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Spanien


Beskrivelse


En historie om den 16-årige tyrefægterpige Nerea. Beskrivelse af bl.a. Spaniens geografi og landskab, landbrug, industri og minedrift, turismen samt landets fremtid i EU. Byerne Barcelona, Madrid og Sevilla. Med faktaafsnit.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Birgit Hald

d. 18. dec. 2018

Spanien udkommer i en ny serie, der vil give børn og unge kendskab til det ny Europa. I det første kapitel præsenteres læseren for den 16-årige pige Nerea, der går på tyrefægterskole efterskoletid, og derefter følger emner som landskab, landbrug, industri og turisme samt beskrivelser af Barcelona, Madrid og Sevilla. Endvidere omtales forskellige befolkningsgrupper og Spaniens rivende udvikling efter Francos død. Bogen afsluttes med et faktaafsnit med et kort over landet og dets nærmeste omegn og diverse statistiske oplysninger i alfabetisk rækkefølge samt etstikordsregister. Alle opslag har flotte, stemningsfulde farvebilleder, og teksten, der er sat i 2 spalter med delestreger i de sammensatte ord, er skrevet i et godt og enkelt sprog, der kan læsesfra 11 år. Stilen er personlig og engageret med megen direkte tale af de personer, O. L. har talt med om de forskellige emner, og forfatterens kritiske holdning til f. eks. miljøproblemer fremgårklart. Af nyere udgivelser om landethar børnebiblioteket M. Tolhursts Spanien (1990), der for samme aldersgruppe behandler lidt flere emner mere overfladisk, og for de lidt ældre børn og ungefindes Spanien af Peter Garde (1992).


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 18. dec. 2018

Den nye serie Det ny Europa må være en afløser for Europabiblioteket, hvor bl.a. bindet om Spanien har næsten 10 år på bagen. Den nye serie kan indholds- og opbygningsmæssigt bedstsammenlignes med Mennesker og Samfund. Efter indledningsafsnittet - en casestory om en kvindelig tyrefægterelev - kommer de traditionelle geografiske afsnit: Landskab, klima, befolkning ogerhvervsliv, herunder den særdeles betydningsfulde turisme. Der fokuseres på både den positive og negative udvikling, der har været for Spanien siden dets indtræden i EU. Derefter fortælles om detre største byer, og der er faktaafsnit, stikord og indholdsfortegnelse. Teksten er tospaltet, og bogen er gennemillustreret med relevante fotos samt et par oversigtskort. Bogen kan supplereskolebibliotekets øvrige titler om Spanien, og dens fortrin er up to date informationerne om den seneste udvikling, hvorimod de fleste statistiske oplysninger i faktaafsnittet er fra 1991. Bogenkan anvendes i enkelteksemplarer og i sæt tilgeografi/samfundsfag fra 7. klasse og opefter.