Bøger / faglitteratur / vejledninger

Specialeprocessen : tag magten over dit speciale!


Beskrivelse


"Specialeprocessen" tager dig igennem alle aspekter af specialestudiet – fra valg af emne og problemformulering over projektledelse, struktur og brug af metode til råd om skrivning, vejledning, specialegrupper, og hvordan du bedst formidler din nyfundne viden videre til specialets bedømmere. "Specialeprocessen" er en forskningsbaseret brugsbog, som hjælper dig med at skabe en specialeproces med ordentlig kvalitet og samtidig gør det nemmere at skrive speciale uden at gå på kompromis med det faglige niveau. Undervejs kommer bogen ind på, hvorfor det er både frustrerende og berigende at skrive et speciale, hvorfor du kan forvente at gå i stå med jævne mellemrum, og hvorfor du vil få et enestående læringsudbytte af din specialeproces. 2. udgave af bogen indeholder nye kapitler om at tage magten over specialet, brug af teori og forskningslitteratur, undersøgelsesdesign, skrivning som både proces- og formidlingsværktøj samt specialevejledning. Alle kapitler er opdateret med ny viden, bl.a. om brug af digitale medier i vejledning, nye tjeklister over f.eks. indholdet i et typisk metodekapitel, selvstændighed, faldgruber i gruppespecialer, brug af chatbots i skriveprocessen samt om at skabe specialearbejdsdage med højere produktivitet, færre overspringshandlinger og tid til at holde fri. "Specialeprocessen" henvender sig til alle specialestuderende ved danske universiteter. Du kan bruge bogen, uanset om du frygter eller glæder dig til at skrive speciale, er gået i stå eller er godt i gang og gerne vil optimere din arbejdsproces. Bogen henvender sig desuden til specialevejledere, der kan anvende bogens redskaber og modeller til at facilitere dialogen med de studerende om specialeprocessens mange facetter.".

Anmeldelser (1)