Bøger / faglitteratur / lærebøger

Strafferet. Bind 1 : Ansvaret


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen er en udførlig gennemgang af reglerne om, hvornår en person eller en virksomhed er skyldig. Især de grundliggende og centrale problemer er behandlet mere udførligt end i andre fremstillinger. Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.
"Strafferet 2 - Sanktionerne" udgør sammen med "Strafferet 1 - Ansvaret" en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler. I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og ud fra retspraksis søges opstillet nogle principper for, hvorledes straffene udmåles i de enkelte sager. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation. Fremstillingen er i betydelig grad bygget op omkring spørgsmålet om, hvad der efter grundloven er lovgivers, og hvad der er domstolenes område ved straffastsættelsen.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 136, nr. 2 (2002)

af

af

Birgitte Vestberg

Årg. 136, nr. 2 (2002)