Bøger / faglitteratur

Strafferettens specielle del


Beskrivelse


Bogen er i 6.-udgaven ajourført i overensstemmelse med de ganske omfattende ændringer, der er sket på området såvel retligt som samfundsmæssigt, ikke mindst indenfor computerteknologien og udbredelsen af internettet, siden Knud Waabens udgave fra 1999 – med lovændringer, retspraksis og litteratur indtil januar 2014.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 124, nr. 36 (1990)

af

af

Gorm Toftegaard Nielsen

Årg. 124, nr. 36 (1990)