Bøger / faglitteratur

Strafferetlige sanktioner


Beskrivelse


I Strafferetlige sanktioner er fremstillingen kompakt og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den henvender sig til såvel studerende som praktikere og andre interesserede. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget mange korte referater af især nyere retspraksis. Med denne fremstillingsmåde tilsigtes det at gøre teksten levende og vedkommende. Bogen indeholder et udførligt sagregister, en paragrafnøgle og et domsregister, der gør den velegnet som opslagsværk.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 146], nr. 46 (2012)

af

af

Lars Bo Langsted

[Årg. 146], nr. 46 (2012)