Bøger / faglitteratur / lærebøger

Strafferettens almindelige del. Bind 1 : Ansvarslæren


Beskrivelse


Knud Waabens klassiske værk inden for strafferetten udkommer nu i 5. udgave, revideret af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på tre bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. I meget præcis og koncentreret form gennemgår Strafferettens almindelige del – I. Ansvarslæren bl.a. følgende centrale emner: •Straffeteorier •Prævention, gengældelse og retsfølelse •Forbrydelsen •Den strafferetlige lovanvendelse •Objektive straffrihedsgrunde •Tilregnelse •Forsøg •Medvirken •International strafferet Bogen er i 5.-udgaven ført ajour med lovændringer, retspraksis og litteratur fra 1997 til 2011. Herudover er der foretaget enkelte moderniseringer af bogen.

Anmeldelser (1)


Tidsskrift for rettsvitenskap

Årg. 107, h. 3 (1994)

af

af

Robin Thrap-Meyer

Årg. 107, h. 3 (1994)