Bøger / faglitteratur

Strategi og frivilligt engagement : bestyrelsens drejebog i foreningsudvikling


Beskrivelse


Med fokus på bestyrelsen som en platform for ledelse, handler bestyrelsesarbejdet om, hvordan den strategiske retning skal være for at sikre at foreningen når sine mål. Foreningens aktiviteter skal være relevante, den skal have aktive og engagerede frivillige, en bæredygtig økonomi og en kompetent bestyrelse.