Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Sundhed på vippen : en undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd


Beskrivelse


En gruppe danske forskere gennemgår og perspektiverer resultater fra det forskningsprojekt, Health Behaviour in School-ages Children (HBSC), som Danmark har deltaget i i de seneste 15 år.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. apr. 2004

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 6. apr. 2004

Bogen er mestendels genoptryk af tidligere udgave, der kom i hhv. 2001 og 2. oplag 2003. I mellemtiden er gennemført en ny skolebørnsundersøgelse i 2002. Resultaterne herfra præsenteres i et selvstændigt kapitel. Knap 5000 børn i alderen 11-15 år fordelt på 69 danske skoler har deltaget. Tendensen omkring emner som helbred og trivsel, sundhedsvaner som rygning, drikkevaner samt madvaner, motion og computer har få lyspunkter, og er i det store og hele lidet opløftende både sammenlignet med foregående undersøgelse fra 1998 og over en længere periode fra 1984, hvor undersøgelserne er pågået med regelmæssige mellemrum og sammenlignelige resultater. Hvad sociale relationer angår, så lever stadig færre børn sammen med begge forældre. Derimod er andelen af velintegrerede børn og isolerede børn nogenlunde konstant, mens flere børns kontakt til kammerater synes at være styrket. Bag den positive tendens, at de fleste børn trives i skolen, spores alligevel også negative tendenser. Og sådan er det med undersøgelsens tal - der er mange nuancer. Kapitlet, der indeholder en masse grafer og statistisk materiale, er en så væsentlig ajourføring, at udskiftning af 1. udgave må anbefales.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. sep. 2001

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 17. sep. 2001

Det er resultater af et internationalt forskningsprojekt, der de seneste 15 år har beskæftiget sig med de 11-15-åriges sundhed i regelmæssige, sammenlignelige undersøgelser. Der er tale om sundhed i bred forstand (trivsel, sundhed og velfærd), og op mod 30 lande deltog i den seneste undersøgelse fra 1998. Undersøgelsens grundlag og metode præsenteres i introduktionen, hvorefter forskellige perspektiver præsenteres i temaer af en række fagkapaciteter. Det drejer sig overordnet om: sociale faktorer og trivsel, Sundhedsadfærd, Forebyggelse og Internationale perspektiver. Afsluttende præsenteres artiklernes forfattere, der alle er danske fagkapaciteter indenfor forskellige områder. Bogens titel refererer til, at danske skolebørns velfærd, sundhed og trivsel ikke er en entydig størrelse. Snarere tegnes billedet af et 80/20-samfund, hvor 80 prc. har det udmærket, mens de sidste 20 har det markant dårligere. Endvidere at f.eks. mobning er et større problem i danske skoler end andre nordiske lande, og at mobning har vidtrækkende konsekvenser for sundheden. Samlet set er der tale om både dokumentation og debat, idet forfatterne er dygtige til at gå bag tallene og påpege, hvad man kan læse ud af dem, og hvad man ikke kan, men derimod formode.


Sygeplejersken

Årg. 102, nr. 17 (2002)

af

af

Susanne Meldgaard

Årg. 102, nr. 17 (2002)


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 7 (2002)

af

af

Hans Erik Berthelsen

Årg. 119, nr. 7 (2002)


Gymnasieskolen

Årg. 85, nr. 14 (2002)

af

af

Inge Heise

Årg. 85, nr. 14 (2002)


Social kritik

Årg. 14, nr. 78 (2002)

af

af

Karen Ellen Spannow

Årg. 14, nr. 78 (2002)