Bøger / faglitteratur

Sundhedsøkonomi : fra teori til praksis


Beskrivelse


Den foreliggende bog er det første danske værk, som giver en bredere fremstilling af nogle dagsaktuelle emner fra den sundhedsøkonomiske forskning. Bogens kapitler præsenterer et udvalg af arbejder fra tre centrale områder: social ulighed i sundhed, sygehuse og sygehusindlæggelser, økonomisk evaluering af behandling og forebyggelse. Vægten er lagt på at præsentere bidrag, som er baseret på gedigen teori og metode. Nogle af kapitlerne er populariserede udgaver af videnskabelige artikler, medens andre er skrevet med henblik på denne bogudgivelse. I alle kapitler er der fokus på, at resultaterne er af relevans for den sundhedspolitiske debat.

Anmeldelser (2)


Arbejdsmiljø

Årg. 25 nr. 3 (2009)

af

af

Niels Erik Karkov

Årg. 25 nr. 3 (2009)


Sygeplejersken

Årg. 109, nr. 15 (2009)

af

af

Gitte Lindermann

Årg. 109, nr. 15 (2009)