Bøger / faglitteratur

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole : praktisk guide til en helhedsorienteret indsats


Beskrivelse


Indhold: Helhedsorienteret sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole / af Venka Simovska et al. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbuddet (Anette Johansen: Sundhedstilstand og sundhedsproblemer blandt børn i dagtilbud. Bente Jensen: Hvad sker der, når daginstitutionerne tænker "forfra" i forbindelse med at styrke socialt udsattes børns læring og trivsel? Anette Schulz: Reduktion af social ulighed i sundhed - dagtilbuddet som indsatsmiljø. Ole Henrik Hansen: Udfordringer ved implementering af en sundhedsprofil i de pædagogiske rammer omkring det nul-treårige barn ; Udvikling af mental sundhed gennem interaktioner mellem børn og omsorgsgivere. Stig Broström: En sundhedspædagogisk læreplan i dagtilbud. Udvikling af handleplaner i relation til arbejdet med sårbare børn / af Ulla Pedersen og Anette Schulz. Anders Skriver Jensen: Det didaktiske fundament for sundhedspædagogisk arbejde. Ove Steiner Rasmussen: Professionelle kompetencer hos pædagogen) ; Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i skolen (Bjørn Holstein: Sundhedsproblemer blandt skolebørn. Venka Simovska: At skabe handling og forandring - de (tvær)faglige synsvinkler i sundhedspædagogisk praksis. Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden ; Videndeling og netværk i praksis / af Ulla Pedersen og Anette Schulz. Sundhedsfremme - fra politiske intentioner til didaktisk praksis i folkeskolen / af Lone Lindegaard Nordin, Katrine Dahl Madsen og Venka Simovska. Kirsten Rigbolt: Udfordringer for samarbejde mellem lærere og pædagoger om sundhed i skolen. Line Anne Roien: Seksualundervisning i skolen - rammer, praksis og udfordringer. Monica Carlsson: Professionelle kompetencer i relation til sundhedsfremme i skolen. Bø.