Bøger / faglitteratur

Supervision og konsultation


Beskrivelse


Med udgangspunkt i forfatternes egne erfaringer defineres og adskilles begreberne supervision og konsultation samt de metoder og begreber, der er knyttet dertil.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Anne Grete Jacobsen

d. 18. dec. 2018

Lis Keiser og Mogens A. Lund, socialrådgiver og overlæge ved børnepsy-kiatrisk afdeling i Ålborg, giver i denne bog en god og tilbundsgående introduktion til emnerne supervising ogkonsultation. Ud fra egne erfaringer fra arbejdet på det socialpsykiatriske felt defineres begreberne og de dertil knyttede metoder og teknikker. Supervision og konsultation anvendes mere og mereinden for behandlingssektoren, dvs. i institutioner inden for social-, undervisnings- og sygehussektorerne. Supervision bruges i de tilfælde, hvor en mere erfaren fagfælle hjælper en mindre erfarenfagfælle med at integrere faglige kundskaber og holdninger således, at fagfællen bliver bedre i stand til at handle i forhold til sit fags teorier og metoder. Konsultation anvendes mellem tofaglige enheder, hvor hensigten er at forøge modtagerens evne til at løse problemer, uden at konsulenten -som oftest har en anden faglig baggrund - overtager ansvaret i behandlingssituationerne.Der er litt.liste og stikordsreg. Pådansk findes kun enkelte bøger om emnerne, bl.a. kan nævnes P. Almig og K. Palsvig: Forsøgsprojektet Knuden, 1986 og M. Carlberg m.fl.: Konsulentarbejde idaginstitutioner, 1984. Målgruppen er meget bred, og da bogen er skrevet i et klart sprog med mange praktiske eksempler anbefales den til heltidsbibliotekerne.


Dansk audiologopædi

årg 23, nr 1 (1987)

af

af

Kirsten Klostergaard

årg 23, nr 1 (1987)


Socialrådgiveren

årg 49, nr 11 (1987)

af

af

Klaus Mogensen

årg 49, nr 11 (1987)


Aalborg stiftstidende

d. 7. feb. 1987

af

af

Per Salomonsen

d. 7. feb. 1987


Psykolog nyt

årg 41, nr 5 (1987)

af

af

Svend Aage Madsen

årg 41, nr 5 (1987)