Bøger / faglitteratur

System, frihed og virkelighed : en indføring i den tyske idealismes hovedpositioner


Beskrivelse


Om hvordan de idealistiske og post-idealistiske filosoffers tanker udviklede sig i dialog med hinanden og hvorfor det filosofisk og kulturet er aktuelt at beskæftige sig med idealismen.