Bøger / faglitteratur / bestemmelsesnøgler


Beskrivelse


Indhold: Indsamling og præparation ; Algernes udbredelse i havet ; Bestemmelsesnøgle til danske alger (Rødalger ; Brunalger ; Grønalger) ; Blomsterplanter i havet ; Navneliste ; Spiselige alger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kurt-Henning Pedersen (skole)

d. 18. dec. 2018

Det er et lille, fint hæfte med en guldgrube af oplysninger om et specielt emne. Man forbløffes over, hvad der kan rummes af facts, farveillustratio-ner m.m.m. på så få sider. Oven i købet erdet typografisk sat med god variation og fin oversigt. Hæftet beskriver algernes livskraft og deres udbredelse. Vi får at se hvordan vi kan indsamle og præparere dem, og sluttelig gives noglemadopskrifter med tilberedning af spiselige arter. Men først og fremmest er det bestemmelsesnøglen, der vil have interesse. Man kan også i dag finde frem til disse oplysninger i skolebiblioteketsmaterialer, men her er det mere overskueligt, og tegningerne - akvarellerne - er fremragende. Anvendeligheden i skolen afhænger vel nok af afstanden til havet; men selv midt inde »i det mørke« børman have hæftet stående. Teksten henvender sig til de ældste elever; men illustrationerne kan »læses« langt ned i skoleforløbet. Til udlånet og i gruppesæt.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Roth

d. 18. dec. 2018

Nærværende nummer af tidsskriftet Natur og Museum handler om store fastsiddende alger, - nemlig tangplanter. Hæftet har et kort afsnit om indsamling og præparering, om livsvilkår og udbredelseog som den væsentligste del en bestemmelsesnøgle til de danske alger / tang, delt op i rød-, brun- og grønalger. I bestemmelsesnøglen henvises til dels 5 farveplancher med meget flotte ogdetaljerede akvareller, dels til artsbeskrivelser i havet, samt et afsnit om spiselige alger med enkelte opskrifter. Hæftet er udstyret med et register på danske og latinske navne. De tangplanterder ikke havde dansk navn i forvejen er blevet navngivet af forfatterne. Hæftet er et godt redskab til bestemmelse af tangplanterne, hvor bestemmelsesnøglen udelukkende bruger makroskopiskefaktorer - en almindelig lup med 10 ganges forstørrelse er nok. Hæftet henvender sig nok mest til voksne, der fx som strandvandrere interesserer sig for denne del af vores flora, men de størstebørn vil også kunne anvende det.Hæftet er med tidsskriftets sædvanlige høje indholdsmæssige og layoutmæssige kvaliteter.