Bøger / faglitteratur

Teori- og praksisdidaktik


Beskrivelse


Med baggrund i forskningsprojektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne undersøger forfatterne forudsætninger og muligheder for teori-praksisproblematikken i uddannelserne, og hvordan den praktiseres.