Bøger / faglitteratur / litteraturanalyser

Thomas Kingo: Rind nu op i Jesu Naun


Beskrivelse


Fortolkning af Thomas Kingos (1634-1703) salme Rind nu op i Jesu navn.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. apr. 2012

af

af

Allan Thomsen Volhøj

d. 30. apr. 2012

Til interesserede i personlige tolkninger af salmer. En gennemgang og personlig tolkning af Thomas Kingos salme "Rind nu op i Jesu Naun", af biskop Erik Norman Svendsen.

På Hans Edvard Nørregård-Nielsens initiativ udgives der i løbet af to år bøger i serien Taarnborg. Her giver en række forfattere, teologer, komponister og andre med interesse for salmer, deres bud på en salme der betyder noget for dem. I denne bog behandles Thomas Kingos morgensalme "Rind nu op i Jesu Naun". Først i bogen er Kingos salme trykt og efterfølgende har den tidligere biskop i København og nu præst for kongehuset, Erik Norman Svendsen, skrevet et tekst om salmen. Han sætter salmen ind i en samtidskontekst og fortæller om Kingos forudsætninger for at skrive salmen. Han både tolker og sætter Kingos tekst ind i et større salmedigtnings perspektiv. Hans begejstring for salmen og Kingo skinner tydeligt igennem, og salmen bliver formidlet på en letforståelig måde. Salmens budskab om, at Jesus ikke blot døde for os, men lever i os, trænger fint igennem. Salmen og Norman Svendsens tekst er smukt iscenesat med stemningsfyldte fotografier af Per Bak Jensen.

Norman Svendsen har tidligere gennemgået og kommenteret salmen i Salmer til tiden : kirkeåret spejlet i 52 salmer, 2003. Der er desuden en gennemgang i Dansk salmehistorie, bind 7.

En vidende og flot formildet tekst om Kingos kendte salme, i en smuk ramme. Dog henvendt til en smal målgruppe da man skal have en vis interesse i salmer.