Bøger / faglitteratur

Til folkeskolen med kærlig-kritisk hilsen : om skole-hjem samarbejdet


Beskrivelse


Forfatteren argumenterer for at forældrene er en forudsætning for folkeskolens kvalitetsudvikling og redegør for forældrenes ønske om at tage del i og ansvar for deres børns liv i skolen.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. maj 2002

af

af

Jytte Bræmer

d. 27. maj 2002

En debatbog om skolen set udfra et forældresynspunkt. Forfatteren, der er næstformand i forældreorganisationen Skole og Samfund, påpeger, at forældre er en vigtig ressource i barnets skolegang, og at det er vigtigt, at skolen inddrager den ressource til fulde. Forskellige kapitler har forskelligt fokus, f. eks. forældres betydning for barnets skolegang, skolens betydning for barnets udvikling, skolebestyrelsens råderum, kommunalbestyrelsens beføjelser osv. Forfatteren er meget vidende om skoleforhold i bred forstand, men bogen indeholder ikke meget nyt. Bogen er præget af forudsigelighed. Trods forfatterens intention om åbenhed og fordomsfrihed er den præget af indignation over tåbelige lokalpolitikere, der hellere vil "fylde asfalt i hullerne i de kommunale veje og bygge rundkørsler" end at investere i folkeskolen samt over utilstrækkelig undervisningsdiffentiering o.m.a. Der er mange problemer men færre løsningsforslag. Målgruppen er primært skolebestyrelsesmedlemmer og andre interesserede forældre. Der er i forvejen megen litteratur henvendt til samme målgruppe, de fleste dog mere af informativ karakter om bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetencer f. eks. Agger: Skolebestyrelsens arbejdsområde, 3. udg., 2002.


Folkeskolen

Årg. 119, nr. 40 (2002)

af

af

Ole Jakobsen

Årg. 119, nr. 40 (2002)


Skolebørn

Årg. 69, nr. 6 (2002)

af

af

Lizzi Ege Johansen

Årg. 69, nr. 6 (2002)


Skolen i morgen

Årg. 5, nr. 8 (2002)

af

af

Per Bregengaard

Årg. 5, nr. 8 (2002)