Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Rapport der afdækker de udfordringer og de muligheder det grønlandske samfund står over for med en evt. råstofudvinding.