Bøger / faglitteratur

Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål


Beskrivelse


Gennemgang af vigtige spørgsmål i forbindelse med bygningsreglementets krav om tilgængelighed til og i bygninger, som ikke er boliger.