Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

SociologiNU


Beskrivelse


Grundbog til sociologi, der består af en generel introduktion til faget og dets metoder samt tematiske behandlinger af forskellige sociologiske emner. Med fokusspørgsmål og opgaver.