Bøger / faglitteratur

Tisvilde Hegn. Bind 2


Beskrivelse


Oplev Tisvilde Hegns spændende plante-, svampe- og dyreliv. Her holder kernen af Nordsjællands vildtlevende krondyrbestand på over 300 dyr til, og næsten 20 andre pattedyrarter lever i skoven. Sortspætten har været Tisvilde Hegns signaturart i over 50 år, men siden 1890 er der set over 250 andre fuglearter. Antallet af insektarter skal tælles i hundreder, og insektfaunaen både i skoven og på det åbne overdrev er unik. Indvandringen af planter siden 1700-tallet er en historie for sig og leder ofte tanken hen på de skandinaviske nåleskove. Sjældne arter af vintergrøn, nåleskovsorkidéer og overdrevsplanter har etableret sig her - og siden 1920 er der fundet 1.035 arter hatsvampe og andre storsvampe. Naturen i Tisvilde Hegn er i bøgerne sammen med kulturhistorien beskrevet af eksperter inden for forskellige fagområder, og over 50 naturfotografer har bidraget med næsten 1.000 storslåede billeder.
Tisvilde Hegn er en ung skov, historisk set. For 300 år siden var området en ørken, som sand-storme havde lagt øde siden middelalderen. To landsbyer med marker og gårde blev begravet af vandreklitter, og en tredje landsby ved bredden af Arresø druknede, da søens afløb sandede til.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. juni 2014

af

af

Søren Møller

d. 16. juni 2014

For turister, naturinteresserede og lokalhistorikere i Tisvilde Hegn og nærmeste omegn.

60 fagfolk og amatører med speciel viden har skrevet om den sjællandske statsskov Tisvilde Hegn, Tibirke Bakker og byerne Tisvilde, Tisvildeleje, Tibirke og de nærliggende sommerhusområder. I værkets bind 1 beskrives områdets geologi og historie. Herunder 1700-tallets sandflugt og den efterfølgende tilplantning og skovrejsning. Derefter beskrives nutidens skov med dens dyreliv og planter. Værkets bind 2 er opstillet som et leksikon med opslag på detaljerede beskrivelser af mange af områdets skovdele, oldtidshøje, vandområder, gamle bygninger, særlige sommerhuse, forsvundne bebyggelser m.m. Bindet slutter med et kapitel om stedets kunstmalere gennem tiden, samt et kapitel med korte biografier om egnens skovfolk. Her er også en stor note- og litteraturliste og 16 landkort over området fra 1690 til i dag. Som et løst indlagt hefte er der et opdateret og detaljeret skovkort. Illustreret med mange gamle og nye fotos, tegninger og malerier trykt i tydelig og flot kvalitet.

Der findes en del litteratur om særlige faglige emner på stedet. Af mere generelle beskrivelser findes Michael Pers: Tisvilde : en mosaik, 2009, der fokuserer på erhverv, bygninger og personalhistorie. Og ellers skal man tilbage til 1930 og læse Hans Hartvig Seedorff Pedersens lille Tisvilde-Bogen.

To informationsrige og flotte bind om skoven Tisvilde Hegn og de nærliggende byer og sommerhusområder.


Skoven

Årg. 46, nr. 9 (2014)

af

af

Henrik Sell, Philippe Provencal

Årg. 46, nr. 9 (2014)