Bøger / faglitteratur

Trafikkens forurening : med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO₂


Beskrivelse


Om hvad der kan gøres for at forbedre luftforureningen fra dieselkøretøjer, med hovedvægt på de tekniske løsninger, som partikelfiltre og SCR-katalysatorer, samt de virkemidler som skal til for at få indført disse tekniske løsninger.