Bøger / faglitteratur

Traumer set med barnets øjne : heling af traumer hos børn og unge


Beskrivelse


Introduktion til terapiformer, der forebygger og helbreder traumer hos børn og unge v.h.a. arbejdet med sansninger i kroppen, snarere end ved at får den traumatiserede til at beskrive den traumatiske hændelse. Bl.a. terapiformen "Somatic Experiencing".

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. mar. 2012

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 29. mar. 2012

Henvender sig til alle, der beskæftiger sig med børn og traumer i bred forstand. Mistrivsel eller sygdomssymptomer hos et barn (eller voksen) kan have bagrund i et tidligt opstået traume efter fx cykelstyrt, skilsmisse, vold eller katastrofe. Bogen er almindeligt læsbar og har mange forslag til behandling, støtte og øvelser.

Levine er kendt for sine bøger om traumer og finder sin metode til at hele krop og sind i samme proces banebrydende, Kline har vi ikke mødt før. Bogen virker teoretisk overbevisende og rummer mange teknikker til at hjælpe traumatiserede børn (og voksne) videre. Traumer kan opstå allerede hos ufødte børn af hårdt stressede mødre, og fx tilskadekomst, sygdomsbehandling eller familiebegivenheder kan sætte sig dybe spor. Teksten kan læses af de fleste, og bogen har forord til den danske udgave, introduktion, henvisninger og litteraturliste.

Vi kender Levine fra hans andre bøger om traumer og posttraumatisk stress syndrom hos voksne. Om heling af traumer hos børn har vi Arne Dyregrov: Børn og traumer (2. udg. 2011/33) som standardværket, ellers ikke meget.

Dyregrov har i over 20 år været førende på emnet børn og traumer, og Levine har lige så længe haft sit bud på en mere kropsfunderet voksentraumebehandling. I sin nye bog bekæftiger han sig med særlige problemer og teknikker i forhold til børn, og han påpeger mange hverdagsagtige hændelser, som kan udløse traumer. Bogen kan hjælpe mange behandlere, familier og beslutningstagere videre i arbejdet med børn og er almindeligt læsbar.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 24. maj 2012

af

af

Gitte Ullstad

d. 24. maj 2012