Bøger / faglitteratur

Tro i middelalderen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Verden set med middelalderens øjne ; Hvad troede de kristne på i middelalderen? ; Bibelstudium ; Hvad er kirken? ; Lægfolket ; Kirke og politik ; Oprørerne ; Munke, helgener og kristne forbilleder ; Hellig krig ; Tradition og kontinuitet : vejen til reformationen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Hans Michelsen

2006

I denne bog får læseren en kortfattet kirkehistorisk gennemgang af middelalderens trosforhold set fra en kristen synsvinkel. Bogen koncentrerer sig om forholdene i Vesteuropa efter skismaet i 1054 mellem Vest- og Østkirken. Efter et historisk overblik beskrives centrale emner som bibelstudium, lægfolket, kirke og politik, munke og helgener og til slut vejen til reformationen. Bogen behandler det, der traditionelt kaldes den mørke middelalder, men det er trods alt den periode hvor mange af nutidens tanker og ideer modnedes og kom til syne i renæssanceperioden. Bogen slutter omkring Luthers reformation, som er behandlet i en anden bog fra samme forlag Luther og hans verden, 2004. Yderst kortfattet beskrives tro hos almindelige mennesker og det tankegods, som middelalderens teologer besad. De rigtig lange idehistoriske linjer mangler som fx de kristne tankers indflydelse i renæssancetiden. Bogen giver et overblik, men den mere interesserede er nødt til at søge til andre kirkehistoriske værker. Den er godt illustreret med gengivelser af centrale middelalderlige kunstværker, bogillustrationer osv.