Bøger / faglitteratur / udstillingskataloger

Turisthistorier : rejse, turisme og repræsentation


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med udstillingen "Tourist's tale" i Århus Kunstbygning 24.11.2007-20.1.2008.

En indføring i turismens historie og udvikling fra midten af 1800-tallet til i dag krydret med fotografier af nutidige kunstnere som har analyseret og arbejdet med turisme og rejse i deres værker.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Kirsten Marie Hansen

2008

Antologien Turisthistorier : rejse, turisme og repræsentation er udkommet i forbindelse med udstillingen Tourist's Tale på Århus Kunstbygning efteråret 2007. I bogen tegner en række forfattere - danske og udenlandske - et portræt af turismen og dens forvandling gennem de sidste århundreder.

Bogen består af fire hovedafsnit. Emnerne for disse afsnit er: 1) turisten som figur, 2) turistens indtryk undervejs, 3) turistens billeder og 4) turistens praksis. Mange af artiklerne har notehenvisninger og litteraturforslag. Der er flere steder illustrationer i form af fotos - ikke mindst i 3. kapitel - og bagest i bogen findes en billedfortegnelse samt en oversigt over værkets forfattere og kunstnere.

En del af litteraturen om turisme, betragter emnet fra en mere erhvervsorienteret vinkel. Fx Grundbog i turisme, 2007 af Anders Sørensen) og Den moderne turisme på godt og ondt, 2006 af Peter Bejder og Kim Boye Holt. Desuden har Faktalink haft en artikel om turisme: Turismens historie internationalt og i Danmark og turismen som storindustri, 2002 af Richard Juhre.

Det kunne have været fint at have set udstillingen i forbindelse med læsningen af de forskellige bidrag om turisme. Selve teksterne er ikke kedelige, forsiden er dog mindre appellerende (et palmetræ dækket af et stort hvidt skilt med tekst og stregkode, som ligner noget, der burde kunne pilles af bogen), men her mindes læseren om, at bogen netop ikke er en rejsefører.


Information

d. 10. apr. 2008

af

af

Allan De Waal

d. 10. apr. 2008