Bøger / faglitteratur

Tvangsfjernelse og bortadoption af børn og unge i praksis


Beskrivelse


Gennemgang af sagsforløb og regelsæt ved tvangsfjernelse og bortadoption af børn primært målrettet forældre og pårørende.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. dec. 2021

af

af

Jytte Bræmer

d. 3. dec. 2021

Gennemgang af sagsforløb og regelsæt ved tvangsfjernelse og bortadoption af børn primært målrettet forældre og pårørende.

Bogen er en ny udgave af Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis Der er sket en del ændringer i lovgivningen siden udgivelsen af denne ved vedtagelsen af Barnets lov i 2021. Den gennemgår sagsgangen fra den første underretning til en eventuel anbringelse udenfor hjemmet og i yderste konsekvens tvangsbortadoption. Lovkomplekset er ajourført og et nyt afsnit om bortadoptioner er tilføjet. Forfatteren gengiver en række cases, som han som advokat har ført for forældre. Bogen afsluttes med mere end 100 sider bilag med lovstoffet. Forfatteren er advokat, har ført en lang række sager for domstolene og henviser til sin hjemmeside www.tvangsfjernelse.dk.

Forfatteren er selvsagt inde i stoffet og formår at formidle det i et lettilgængeligt sprog. Forfatterens holdning er, at det for det meste er bedst at beholde børnene i hjemmet og, at det er bedst at hjemtage børnene så hurtigt som muligt, at kommunerne laver for mange fejl og ikke er kompetente nok. Så det er på den ene side en saglig fagbog i gennemgangen af regelsættene, men samtidig et stærkt partsindlæg i en følsom debat.

Den nænsomme anbringelseIndsigt: tvangsfjernelserTidlig indsats ved omsorgssvigt : hvordan børn kan hjælpes til at ændre opholdssted, Indsigt: tvangsfjernelser og Tidlig indsats ved omsorgssvigt gennemgår også regelsæt, men kan nok godt trænge til en revisionDen nænsomme anbringelse : hvordan børn kan hjælpes til at ændre opholdssted, og Tidlig indsats ved omsorgssvigt gennemgår også regelsæt, men kan nok godt trænge til en revisionDen nænsomme anbringelse : hvordan børn kan hjælpes til at ændre opholdssted, Indsigt: tvangsfjernelser og gennemgår også regelsæt, men kan nok godt trænge til en revision.