Bøger / faglitteratur / bibliografier

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 : og den danske illegale presse


Beskrivelse


Analyserer udviklingen i den tyske besættelsespraksis i Europa samt tillige indgår analyser af den danske illegale presses informering om tyske krigsforbrydelser og giver et billede af, hvilke informationer om tyske krigsforbrydelser der var tilgængelige i den illegale presse for den danske offentlighed i en tid med censur.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. dec. 2015

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 4. dec. 2015

Første samlede danske undersøgelse af den illegale presses behandling af den tyske besættelsespraksis i Europa. For studerende, forskere og andre særligt interesserede.

Baseret på international forskningslitteratur belyser værket, hvilken modstand de enkelte lande gennemførte i det tyskbesatte Europa, og hvilke repressalier tyskerne foretog, og det stiller skarpt på, hvad den danske illegale presse vidste om de tyske krigsforbrydelser, og hvordan man formidlede denne viden. De illegale blade var først og sidst politiske kampskrifter, og værket analyserer, med afsæt i 195 illegale blade, også den illegale presses troværdighed. Det konkluderes, at formidlingen var ujævn. Af forskellige årsager var der fx en tendens til at overdrive graden af modstand for nogle lande, mens repressalierne fra tyskernes side i nogle blade blev nedtonet. Med udførlig kilde- og noteliste. Begge forfattere er historikere, tilknyttet Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske Museer.

Et oplysende værk, der giver et glimrende overblik over tyskernes krigsforbrydelser og fint analyserer de primære kilder til befolkningens samtidige informationer herom. Det er nyskabende ved også at give et billede af, hvilke informationer om de tyske krigsforbrydelser, der var tilgængelige for den danske offentlighed i en tid med censur.

Kan anvendes på linje med Andersens Dansk viden 1941-1945 om holocaust.


Weekendavisen

d. 15. jan. 2016

af

af

Claus Bundgaard Christensen

d. 15. jan. 2016