Bøger / faglitteratur / statistikker

Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen : en sammenligning af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere


Beskrivelse


Denne rapport belyser uddannelses- og beskæftigelsesmønstre for etniske minoritetsunge helt eller delvist opvokset i Danmark. De valg, som den unge træffer i forhold til uddannelse og beskæftigelse i årene umiddelbart efter grundskolen, kan have betydning for deres arbejdsmarkedstilknytning og muligheder for selvforsørgelse mange år frem.